Energiescan

Middels de EnergieScan ziet u snel of er op het energieverbruik van uw gebouw kan worden bespaard. Hierbij bekijken we alle onderdelen, zowel bouwkundig als installatietechnisch. Het resultaat vindt u in een goed leesbare rapportage, voorzien van concrete aanbevelingen.

Basis voor een maatwerkadvies

In plaats van de EnergieScan, kunt u ook kiezen voor het laten uitvoeren van  een maatwerkadvies. Deze gecertificeerde methode is grondiger dan de EnergieScan. Laat u door ons adviseren welk advies het best bij uw gebouw past.