logo

Wat is het energielabel?

De wetgeving inzake energielabels verandert per 1 januari 2015. De onderstaande informatie is dan niet meer actueel en zal worden aangepast. Neem contact op voor meer informatie. 

Een energielabel gaat van A++ t/m G, waarbij A++ staat voor extreem energiezuinig en G voor een erg energieverspillend gebouw. Door te isoleren, installaties te vervangen of te verbeteren kunt u het label van uw woning of bedrijfspand positief beïnvloeden. Uw energieadviseur kan u daarbij helpen.

Op de website van het ministerie vindt u meer informatie over het energielabel voor woningen en bedrijven.

Wanneer nodig, wanneer niet?

Als eigenaar van een woning of gebouw ouder dan 10 jaar overhandigt u het energielabel aan de koper of huurder. Dit geldt ook bij verkoop van een deelnemings- of lidmaatschapsrecht waardoor u een  gebouw mag gebruiken. Dit is sinds 1 januari 2008 verplicht, maar momenteel (2012) wordt er nog niet gehandhaafd. Lees hier over de jongste ontwikkelingen.

Bij gebouwen en woningen jonger dan 10 jaar geldt de berekening bij nieuwbouw, de Energieprestatiecoefficient (EPC), als energielabel, dit geldt ook voor renovatie van gebouwen groter dan 1.000 m2.

Ook woningen die tussen 1 juli 2002 en 1 januari 2008 een EPA-advies hebben laten maken hoeven geen label te laten maken, maar mogen dit advies overhandigen.  

Een energielabel hoeft u niet te laten maken bij verkoop/verhuur van de volgende gebouwen:

 • woonwagens en trekkershutten
 • industriële panden, fabriekshallen
 • gebouwen met een zogenaamde ‘overige gebruiksfunctie’, schuren en garages
 • tijdelijke bouwwerken: keten, noodlokalen etc.
 • religieuze gebouwen als kerken en moskeeën
 • vrijstaande gebouwen met een oppervlak van minder dan 50m2

Energielabel of maatwerkadvies?
Er is verwarring ontstaan over deze termen. Het verschil is simpel: Een energielabel kun je vergelijken met een 0-meting, een opname van de status-quo, terwijl in een maatwerkadvies staat welke maatregelen u kunt nemen om de huidige situatie te verbeteren. Een energielabel is verplicht, een maatwerkadvies niet. Een maatwerkadvies neemt het energielabel als uitgangspunt. Bij woningen (epa-w) en utiliteit (epa-u) kunt u meer vinden over de inhoud van dit maatwerkadvies.

Overheidsgebouwen

Voor overheidsgebouwen geldt een bijzonder regeling: Ook als deze gebouwen jonger zijn dan 10 jaar moeten ze een energielabel hebben. Het energielabel moet bovendien zichtbaar bij de ingang of receptie worden opgehangen wanneer het gebruiksoppervlak groter is dan 1000 m2, waar publieksdiensten worden verricht en waar veel bezoekers komen. 

Hoe lang is een energielabel geldig?

Een energielabel is 10 jaar geldig. Daarna zal een nieuw label moeten worden gemaakt, als het huis wordt verhuurd of verkocht. 

Wie heeft het energielabel bedacht?

De Europese overheid wil dat we energiezuiniger gaan bouwen. Gebouwen zijn namelijk verantwoordelijk voor 36% van de CO2 uitstoot en 40% van het energieverbruik in de Europese Unie. In 2020 wil men deze beide waarden met 20% verminderen. Dit allemaal om klimaatverandering tegen te gaan. Hiervoor heeft ze aan haar lidstaten de volgende basisregels opgelegd:

 • ieder land moet op ongeveer dezelfde manier de energiezuinigheid van woningen berekenen
 • er worden minimumeisen gesteld aan nieuw te bouwen woningen
 • grotere gebouwen die worden gerenoveerd moeten óók aan deze eisen voldoen
 • er moet een certificeringssysteem worden opgezet voor woningen en gebouwen
 • de technische installaties moeten regelmatig worden gekeurd

Klik hier voor het complete rapport met de regelgeving, de EPBD (European Performance of Building Directive) of de Nederlandse uitwerking daarvan in het Besluit Energieprestatie Gebouwen (BEG) en de Regeling Energieprestatie Gebouwen (REG). 

 

 

OFFERTE ENERGIELABEL

prijsopgave binnen 4 uur