logo

Energielabel bedrijven (EPA-U) | Energielabel utiliteit

U wilt een energielabel voor uw BOG laten opstellen? Wij verzorgen dit snel én deskundig. Direct offerte aanvragen? Vul het formulier rechts op deze pagina in. Lees hieronder verder over energielabel bedrijven (energielabel gebouw).

Werkwijze

Voor het opstellen vaneen energie-label brengen wij een bezoek brengen aan de locatie. Daar doen wij een opname van de bouwkundige en installatietechnische onderdelen, zoals de muren (geïsoleerd of niet-geïsoleerd), type beglazing, het type ventilatie dat aanwezig is, het soort verlichting, etc. Als er tekeningen aanwezig zijn, kan dit het werk vergemakkelijken. De rapportage die u ontvangt na het opstellen van het label telt slechts enkele pagina’s en bevat een cijfer (A++ t/m G), een getal dat de energiezuinigheid uitdrukt (de Energie Index) en de volgende onderdelen:

  • groslijst van aanbevolen maatregelen (zonder specifieke prijzen)
  • uitgangspunten waarop het label tot stand is gekomen.
  • energiebehoefte van uw bedrijfspand (warmte en elektriciteit)

Een energielabel is vrij algemeen en wordt opgesteld zonder te kijken naar het gebruikersgedrag. Daarom kan de uitkomst qua energiebehoefte afwijken van de realiteit. Als u echt wilt weten wat u kunt besparen in uw BOG, adviseren wij een EPA-U advies te laten opstellen.

EPA-U advies

In het EPA-U advies wordt ingezoomd op de besparingen die gerealiseerd kunnen worden. Het energielabel geld als basis, maar nu wordt wél rekening gehouden met het gebruikersgedrag. Werktijden en werkelijk gemeten energieverbruik zijn hierin erg belangrijk. 

De rapportage van enkele tientallen pagina’s bevat de volgende onderdelen. 

Een beschrijving van het pand

In het EPA-U advies staat een korte omschrijving van het type bedrijf of instelling en de belangrijkste kenmerken zoals de hoofdactiviteit, de omvang van het bedrijf, het aantal medewerkers, etc. 

 Inzicht waar hoeveel energie wordt verbruikt

Het EPA-U advies beschrijft de energiehuishouding van het pand. Het maakt visueel waarvoor energie is verbruikt en hoeveel. 

• Een overzicht van mogelijke energiebesparingsmaatregelen

Het EPA-U advies bevat een overzicht van de mogelijke energiebesparingsmaatregelen voor het pand. Dit betreft maatregelen die zowel bouwkundig als installatietechnisch van aard kunnen zijn. Dit gebeurt altijd in nauwe samenspraak met de opdrachtgever. Per afzonderlijke maatregel wordt zowel de investering als de terugverdientijd aangegeven. Het is ook mogelijk de kosten van de maatregelen in te voeren als meerkosten op de standaard vervangingskosten.

 Een samengesteld pakket maatregelen

Het EPA-U advies omvat een bij voorkeur goed samengesteld energie-maatregelenpakket. Een integraal pakket stimuleert bedrijven en instellingen om het energiegebruik grondig te verbeteren. Het is verstandig om naast dit advies ook de mogelijke effecten van het integrale maatregelenpakket in beeld te brengen op het gebied van comfort, Arbo, hygiëne, veiligheid etc. 

• De berekeningsmethode terugverdientijd

Als berekeningsmethode voor de terugverdientijd wordt gehanteerd (investering gedeeld door besparing). Voor het berekenen van de besparing hanteren we de actuele energieprijzen;

• Een toelichting op energiemaatregelen in het rapport

Bij iedere voorgestelde energiebesparende maatregel staat de volgende informatie:

1. De (meer)investering voor de maatregel en de gehanteerde referentie, daarbij rekening houdend met subsidies

2. De jaarlijkse energiebesparing (in kWh, m3 gas en Joule) als gevolg van de maatregel en eventueel ook de CO2-reductie

3. De jaarlijkse kostenbesparing

4. Een schatting van eventuele bijkomende kosten en besparingen

5. De eenvoudige terugverdientijd (t.v.t.) van een maatregel

6. Eventuele gevolgen van de maatregel voor andere milieuaspecten

• Fiscale aftrek

Het EPA-U advies geeft een overzicht van de mogelijkheden van fiscale aftrek. Komt uw bedrijf in aanmerking voor de Energie Investering Aftrek (EIA), dan kunnen wij dit meenemen in het maatwerkadvies. 

• Kosten

De kosten hangen erg af van de omvang en complexiteit van het pand. U krijgt snel prijsopgave als u een aanvraag doet op basis van het aantal m2 en/of de locatie van het pand opgeeft. De prijs een EPA-U advies hangt sterk af van het type gebouw, de omvang en het al dan niet aanwezig zijn van tekeningen. Voor een prijsopgave vult u het offerteformulier rechtsboven op deze pagina in.

Subsidies

Uw investeringen, ook die van het energielabel, kunt u deels terugkrijgen door de Energie Investeringsaftrek (EIA). Naast deze fiscale regeling is er ook de SDE regeling. Borgch adviseert u graag over de mogelijke beschikbaarheid van subsidies voor u. 

Kennisnetwerk

Borgch werkt nauw samen met verschillende partijen in zowel de bouw- als installatiesector. Dit stelt ons in staat om naast het advies, óók de implementatie van de energiebesparende maatregelen te organiseren en te coördineren.  

Energielabel in de nieuwbouw

Ook voor nieuwe utiliteitsgebouwen geldt de verplichting dat er een energielabel verstrekt wordt. Klik hier voor meer informatie.

Epa-U label

Een epa-u label is de officiele benaming voor het energielabel utiliteit. Dit energielabel wordt ook wel eens aangeduid als energielabel utiliteitsbouw, energielabel gebouw en energielabel kantoor. Wilt u een epa-u label? Neem direct contact met ons op.

 offerte

 

Bel mij terug