Een nieuwe labelnorm: Wat zijn de gevolgen voor u?

De volgende 5 dingen moet u weten als vastgoedeigenaar:

  1. Labels die zijn afgemeld blijven 10 jaar geldig.  Met de komst van een nieuwe norm hoeft u niet direct nieuwe labels te laten opstellen; de oude zijn nog 'gewoon' geldig. Een label dat is opgesteld heeft een geldigheidsduur van 10 jaar. Daarna bent u verplicht om bij verhuur of verkoop van uw pand een nieuw label te laten opstellen.
  2. Adviezen voor labelverbetering uitvoeren én afronden voor de nieuwe norm komt. Als u zich hebt laten adviseren om te komen tot een beter label, bijvoorbeeld label C, B of A, dan moet u deze maatregelen uitvoeren én er moet een nieuw label worden afgemeld voordat de nieuwe norm van kracht wordt. Anders hebt u de kans dat met de nieuwe norm en een andere rekenmethode, u het gewenste label niet behaalt.
  3. Kostprijs labels gaat omhoog. De nieuwe methodiek is flink uitgebreid. Er komt voor zowel woningen als utiliteitsbouw een 'basismethode' en een 'detailmethode'. Maar zelfs de basismethode is een flinke uitbreiding op de huidige methodiek. Er zijn inmiddels woningen en utiliteitsgebouwen opgenomen als proef met de nieuwe methodiek en de verwachting is dat alleen de opnametijd al minimaal verdubbelt. Dit zal ongetwijfeld consequenties hebben voor de prijs.
  4. EPG-berekeningen ook verplicht afmelden. Niet alleen energielabels voor bestaande gebouwen, maar ook de EPG-berekening (BENG-berekening) voor de omgevingsvergunning zal moeten worden afgemeld. Dit is nieuw t.o.v. de huidige situatie.
  5. Overgangsdatum nog niet bekend. De overgangsdatum was oorspronkelijk gepland op 1 januari 2020. Inmiddels is deze datum door het ministerie losgelaten, omdat implementatie van de software en het opleiden van mensen in het gedrang zouden komen. Minimaal een half jaar van tevoren wordt deze datum gecommuniceerd. 

Op de hoogte blijven? Schrijf u in voor de nieuwsbrief!

Julian van der Veer, senior adviseur