16% van bedrijven voldoet aan Meldplicht Erkende Maatregelen

De Meldplicht Erkende Maatregelen, EML, is duidelijk onder de radar gebleven. Op dit moment (half juli 2019) hebben ongeveer 20.000 bedrijven gemeld welke maatregelen zij getroffen hebben en welke niet. Dit is een percentage van 16%.

In theorie kan de overheid direct overgaan tot het opleggen van een boete, omdat er een milieudelict is gepleegd. Zo’n vaart zal het op dit moment nog niet lopen, maar het geeft wel aan dat de regering hier hoge prioriteit aan geeft. En die boetes zullen er op een bepaald moment toch komen.

Bedrijven in het algemeen en ondernemers in het bijzonder, ervaren het invullen van de lijst vaak als een ‘moetje’. Als ‘weer iets dat door de overheid wordt opgelegd’ en ‘bewijs van de uitbreidende regeldruk’. Daar is iets voor te zeggen. Want als deze maatregelen zich binnen 5 jaar terugverdienen (en dat doen ze), dan zijn ondernemers toch zélf wel slim genoeg om deze te treffen?

En daar wringt de schoen, want 1) is het vaak helemaal niet bekend dat deze maatregelen zich terugverdienen binnen 5 jaar en 2) is de horizon waarop sommige bedrijven investeren korter dan 5 jaar en dus zijn deze maatregelen niet interessant.

Inmiddels heb ik zo’n 40 bedrijven geholpen bij het invullen van de rapportage Meldplicht Erkende Maatregelen en deze voor hen ingediend bij RvO. Naarmate ik uitlegde wat precies de bedoeling is van deze lijst, veranderde de scepsis, voor zover aanwezig, in geïnteresseerd en bereidheid om direct bepaalde maatregelen te gaan uitvoeren. 

Een aantal maatregelen die naar voren kwamen:

  • vervangen van Tl-verlichting die de hele dag brandt door LED-verlichting in meubelzaken;
  • het plaatsen van aanwezigheidssensoren in het magazijn van de machinefabriek;
  • het vervangen van de oude compressor door één met de nieuwste regeltechnieken in een glasfabriek;
  • aanbrengen van schemerschakelaars op buitenverlichting bij een restaurant die ook overdag brandt;
  • isolatie van de spouwmuur van een winkelpand uit de jaren ’60;
  • vrijwel overal: het isoleren van de cv-leidingen bij de ketel;
  • het inregelen van de ventilatiekast in een kantoor die 24/7 op volle kracht draait

Zo heeft iedere bedrijfstak zijn eigen aandachtspunten. Soms zijn er technische of economische redenen waarom men de maatregel (nog) niet uit hoeft te voeren. Situaties waar deze niet binnen 5 jaar terugverdiend kunnen worden, omdat bijvoorbeeld verlichting op een bepaalde afdeling niet wordt gebruikt vanwege leegstand.

Mijn advies aan ondernemers: Zie deze verplichte rapportage als tool om concrete stappen te zetten in uw bedrijf. Als ik bij u langs kom bent u hooguit een paar uur kwijt, maar heeft u wel inzichtelijk wat er gedaan kan worden én heeft u voldaan aan de meldplicht.