Verplicht label C voor kantoren. Maar hoe?

Vanaf 1 januari 2023 is het zover. Een verbod op kantoorpanden met label D of lager. Op 1 juli 2019 voldeed ongeveer 1 op de 3 kantoorgebouwen die voorzien zijn van een label, hier niet aan. Daarnaast is krap de helft van de ongeveer 80.000 kantoren in Nederland helemaal nog niet voorzien van een energielabel, Bericht van de NVM.

Nieuwere kantoren kunnen vaak eenvoudig verbeterd worden naar label C. Maar is dit ook met oudere kantoorpanden mogelijk? En zo ja: Hoe dan? 4 dingen om goed in de gaten te houden:

  1. Betrek een energieadviseur bij uw plannen voor verduurzamen. Veel mensen hebben best verstand van verduurzamen en dat is goed. Maar wat precies nodig is om van uw huidige label E naar label C te komen, luistert vrij nauw. Ook kan door goede bedoelingen het beoogde label toch niet behaald worden, omdat er ‘onderweg’ andere maatregelen worden getroffen. Zoals elektrische stoombevochtiging van de ventilatielucht. Zoiets heeft negatieve invloed op uw energielabel. Als zoiets even gelijk ‘erbij genomen’ wordt, blijft u mogelijk op label D steken, nadat u veel geld heeft uitgegeven.
  2. Zet een stip op de horizon: Label A. Laat een maatwerkadvies opstellen met als uiteindelijk doel te komen tot label A. Laat dit advies geïntegreerd worden in uw MJOP. Renovatie van de kantoorruimten kan dan worden gecombineerd met aanleg van bijvoorbeeld een VRV-systeem en LED-verlichting. Kijk hierbij verder dan energiebesparing: Het is namelijk prima mogelijk in oudere kantoorgebouwen met bovengenoemde systemen een perfect geconditioneerd gebouw te realiseren, met optimaal comfort voor de gebruiker.
  3. Onderzoek de Full-electric variant. We weten niet hoelang we van het aardgas kunnen blijven genieten, maar de prijzen stijgen en middels de Energiebelasting heeft de overheid de knop in handen om gas erg oninteressant te maken als brandstof voor gebouwverwarming. De eerdere genoemde VRV-systemen bieden een prima alternatief voor het gebruik van gasketels.
  4. Let op wanneer u het doet. Er komt namelijk een normwijziging. Vanaf 1 januari 2020 wordt de NTA8800 van kracht. Dat betekent dat een label C na 1 januari 2020 niet meer hetzelfde is als daarvoor. Lekker handig, denkt u mogelijk. U kunt hier echter op 2 manieren goed op anticiperen:
    1) Voer alle maatregelen uit vóór 1 januari 2021, het label is toch 10 jaar geldig. Of laat pas ná 1 januari 2021 een maatwerkadvies opstellen en maatregelen uitvoeren. 2) Houd een ruime marge bij het geprognosticeerde label. Hoewel de methodiek zal veranderen: isolatie blijft positief meewerken aan het label, net zoals LED-verlichting. Ook zal een warmtepomp beter gewaardeerd blijven dan een Cv-ketel. Met een doordacht advies naar een duurzaam en energiezuinig gebouw, waarbij u niet de grens van het A-label opzoekt maar ruimschoots binnen deze waardering valt, is de kans kleiner dat u na uitvoering ná 1-1-2023 voor onaangename verassingen komt te staan. 

Ik hoop dat deze blog u als gebouweigenaar helpt om keuzes te maken bij het in kaart brengen en verduurzamen van uw vastgoed. Meer vragen, advies of reageren hierop? Neem dan contact met ons op.

Julian van der Veer, senior adviseur