3 dingen die een architect moet weten.

3 dingen die een architect moet weten over de verplichte certificering van BENG-berekeningen per 1 januari 2021.

De NTA8800 is nog niet definitief (31 januari 2020), de examens worden nog niet afgenomen, maar de wijziging in de norm staat al volop in de steigers. Hoe ik verwacht dat dit er uit gaat zien voor architecten, vindt u in drie onderstaande punten:

 1. Wat er precies moet gebeuren en door wie.
 2. Wat de consequenties zijn in de ontwerpfase.
 3. Hoe een architect kan blijven doen wat hij wil: ontwerpen.
 1. Per 1 januari 2021 zal iedere aanvraag voor bouwvergunning vergezeld worden van een gecertificeerde BENG-berekening. Het opstellen van zo’n berekening mag alleen door een bedrijf dat gecertificeerd is volgens BRL9500-05 & 06. De indiener én verantwoordelijke voor deze berekening is gediplomeerd volgens bovenstaande richtlijn.
 2. Het opstellen van een BENG-berekening is een proces dat tijd vraagt, zeker bij grotere panden. Na afloop van het bouwtraject wordt deze berekening in het werk gecontroleerd en wordt er een energielabel afgegeven. Hoe beter (lees: zorgvuldiger) een BENG-berekening is gemaakt bij het ontwerp, hoe minder tijd het opstellen van een energielabel kost. Uit ervaring weten wij dat er een groot verschil zit in de kwaliteit van de huidige EPG-berekeningen. Het gebruik van materialen met bijvoorbeeld een kwaliteitsverklaring kan hierbij cruciaal zijn, maar ook het bijhouden van een goed dossier tijdens de bouw.
 3. Hoe blijft een architect doen wat hij goed kan?
  Hier zijn twee opties mogelijk:
  a. Het architectenbureau laat minstens één persoon binnen de organisatie opleiden tot gediplomeerd adviseur. Ook andere medewerkers mogen uiteraard BENG-berekeningen blijven maken, maar dan is er in ieder geval iemand ‘in huis’ die weet waarop gelet moet worden. Voor het certificeren kan een overeenkomst worden aangegaan met een al gecertificeerd bedrijf. Dat bespaart de organisatie het opstellen van een kwaliteitshandboek, de bedrijfsaudit en dossiercontroles: allemaal tijdrovende en kostbare activiteiten. Een gecertificeerd bedrijf kan u dit uit handen nemen, terwijl u zelf volkomen zelfstandig blijft ontwerpen en BENG-berekeningen opstelt. Samen met hen maakt u afspraken hoe en in welk format e.e.a. wordt opgesteld en aangeleverd.
  b. Uiteraard kunt u ook kiezen voor een tussenvariant, waarbij u de berekeningen maakt en het gecertificeerde bedrijf deze tijdens het proces of achteraf controleert en vervolgens afmeldt. Een andere optie kan het inhuren van externe expertise zijn om voor u het handboek op te stellen en de bureau-audit en de dossiercontroles te begeleiden.

Ik verwacht dat bovenstaande het beeld zal worden van hoe het zal gaan.Wilt u meer weten? Als gecertificeerd bedrijf zijn wij continue op de hoogte van de ontwikkelingen en mogelijkheden. Bel gerust voor een afspraak, wij komen graag langs.