Veel geld beschikbaar voor VvE’s

VvE’s laten geld liggen voor energiebesparing

De overheid trekt veel uit de kast om de gebouwde omgeving te verduurzamen. Een doelgroep die dit duidelijk merkt zijn de Verenigingen van Eigenaren (VvE’s). Er is al subsidie beschikbaar voor het verduurzamen van woningen binnen VvE-verband, per 4 april verdubbelt het budget en versoepelen de regels. (bron RVO)

Er zijn in Nederland ruim 100.00 VvE’s actief die gezamenlijk ca. 1,2 miljoen huur- en koopwoningen vertegenwoordigen. (bron: CBS) Daarmee maken zij een belangrijk deel uit van de totale woningvoorraad, ca. 7,6 miljoen woningen. Op dit moment kunnen VvE’s met méér dan 1 woning gebruik maken van de zogenaamde Subsidie Energiebesparing Eigen Huis (SEEH) om hun woning te verduurzamen. De maatregelen die hieruit worden gesubsidieerd zijn onder anderen isolatie van de muren, gevels, beglazing en het dak, eventueel aangevuld met duurzame installaties. Er is momenteel 6 miljoen hiervoor beschikbaar, die wordt verdubbeld naar 12 miljoen.

 ‘En dat is niet omdat de subsidiepot leeg is’, stelt Julian van der Veer, eigenaar van Borgch bouw- & energieadvies uit Dordrecht. ‘De helft is nog niet gebruikt. Blijkbaar wil de overheid laten zien dat het hun menens is wat betreft het verduurzamen van woningen. En dat is terecht. We staan voor een geweldige opgave om de huidige woningvoorraad te verduurzamen. Er zijn veel goede initiatieven, maar vaak te kleinschalig. Door de VvE’s aan te moedigen, kan een hele slag worden geslagen.’

Vanaf 4 april wordt ook het maatwerkadvies gesubsidieerd, ook al wordt later besloten dat de onderzochte maatregelen voorlopig of helemaal niet uitgevoerd gaan worden. Dat is een belangrijke wijziging ten opzichte van de huidige situatie, waar een energieonderzoek alleen wordt gesubsidieerd als de benoemde maatregelen ook werden uitgevoerd.

‘Een goede ontwikkeling’, stelt Van der Veer. ‘Juist dat onderzoek kan snel en goed inzicht geven in de mogelijkheden voor verduurzaming. Een deskundig adviseur houdt rekening met de juiste volgorde van toepassing van maatregelen én houdt rekening met de bouwfysische- en constructieve situatie van een gebouw. Soms moet je constateren dat er weinig mogelijkheden zijn, maar veel vaker liggen de besparingen voor het oprapen, zeker bij oudere woningen.’

Meer informatie? Neem contact met ons op.