Rapportage Erkende Maatregelen

Moet u Erkende Maatregelen uitvoeren in uw bedrijfspand?

Vanaf 1 januari 2018 zijn de zogenoemde Erkende Maatregelen van kracht. Alle bedrijven met een energieverbruik boven de 25.000 m3 gas of 50.000 kWh moeten vastgestelde energiebesparende maatregelen toepassen in hun bedrijfspand. Ook onderwijsinstellingen worden hiertoe verplicht. Dit is vastgelegd in artikel 2.15 van het activiteitenbesluit. 

Per 1 januari 2019 komt hier de meldplicht bij. Het initiatief komt hierbij volledig bij de bedrijven te liggen. Zij moeten zélf rapporteren richting de bevoegde instantie welke maatregelen voor hen van toepassing zijn en hoe ze deze hebben geïmplementeerd. 

Wat zijn Erkende Maatregelen?

Erkende Maatregelen zijn energiebesparende maatregelen op het gebied van bouw- en installatietechniek, die verplicht moeten worden toegepast. Welke maatregelen dit betreft verschilt per bedrijfstak én is afhankelijk van het energieverbruik.

Wat bieden wij?

  • volledig ontzorgen in het contact opnemen met omgevingsdienst 
  • complete inventarisatie van de Erkende Maatregelen voor uw bedrijfspand
  • rapporteren richting de omgevingsdienst

Overige mogelijkheden

  • energiemonitoring (één van Erkende Maatregelen)
  • begeleiden van de uitvoering van de Erkende Maatregelen

Kosten

Vanaf € 250,- (Excl. BTW), afhankelijk van de branche en objectgrootte.

Neem hier contact op voor meer informatie of een prijsopgave.