Meldplicht Erkende Maatregelen

Moet u Erkende Maatregelen uitvoeren in uw bedrijfspand?

Alle bedrijven met een energieverbruik boven de 25.000 m3 gas of 50.000 kWh moeten vastgestelde energiebesparende maatregelen toepassen in hun bedrijfspand. Ook onderwijsinstellingen worden hiertoe verplicht. 

Wat doen wij?

  • wij komen bij u langs en lopen met uw pandbeheerder de lijst met maatregelen door
  • we maken een rondgang door uw pand, bekijken installaties, serverruimten en de verlichting
  • met deze informatie vullen we uw rapportage in
  • mocht er informatie ontbreken, dan nemen we zelf contact op met bijvoorbeeld uw installateur
  • de ingevulde rapportage dienen we voor u in bij RvO

Wat kost dit?

Het inventariseren en indienen van de verplichte rapportage kunnen wij bij u doen vanaf € 600,- (Excl. BTW), afhankelijk van de branche en objectgrootte.

Wat kunnen we nog meer voor u doen?

  • aanvullend advies geven over energiebesparende maatregelen
  • uitbrengen van een gecertificeerde maatwerkadvies conform BRL9500-04. 
  • verzorgen van subsidieaanvraag energiebesparende maatregelen

Plan direct uw afspraak: 078 - 639 3774. 

Lees hier de nieuwste blog van onze EML-specialist.