Rapportage Erkende Maatregelen

Vanaf 1 januari 2018 zijn de zogenoemde Erkende Maatregelen van kracht. Alle bedrijven met een energieverbruik boven de 25.000 m3 gas of 50.000 kWh moeten vastgestelde energiebesparende maatregelen toepassen in hun bedrijfspand. Ook onderwijsinstellingen worden hiertoe verplicht. Dit is vastgelegd in artikel 2.15 van het activiteitenbesluit. 

Per 1 januari 2019 komt hier de meldplicht bij. Het initiatief komt hierbij volledig bij de bedrijven te liggen. Zij moeten zélf rapporteren richting de bevoegde instantie welke maatregelen voor hen van toepassing zijn en hoe ze deze hebben geïmplementeerd. 

Wat zijn Erkende Maatregelen?

Erkende Maatregelen zijn energiebesparende maatregelen op het gebied van bouw- en installatietechniek, die verplicht moeten worden toegepast. Welke maatregelen dit betreft verschilt per bedrijfstak én is afhankelijk van het energieverbruik.

Wat bieden wij?

  • volledig ontzorgen in contact met omgevingsdienst
  • complete inventarisatie van de Erkende Maatregelen voor uw situatie
  • rapporteren richting omgevingsdienst en/of lokale overheid

Overige mogelijkheden

  • energiemonitoring (één van Erkende Maatregelen)
  • begeleiden van de toepassing van energiebesparende maatregelen

Kosten

Vanaf € 250,- (Excl. BTW), afhankelijk van de branche en objectgrootte.

Neem hier contact op voor meer informatie of een prijsopgave.