Energiescan

Middels de EnergieScan ziet u snel of er op het energieverbruik van uw gebouw kan worden bespaard. Hierbij bekijken we alle onderdelen, zowel bouwkundig als installatietechnisch. Het resultaat vindt u in een goed leesbare rapportage, voorzien van concrete aanbevelingen.

Basis voor een maatwerkadvies

In plaats van de EnergieScan, kunt u ook kiezen voor het laten uitvoeren van  een maatwerkadvies. Deze gecertificeerde methode is grondiger dan de EnergieScan. Laat u door ons adviseren welk advies het best bij uw gebouw past.  

Nieuw: Inventarisatie Erkende Maatregelen

Vanaf 1 januari 2019 geldt de meldplicht voor bedrijven die minimaal 25.000 m3 gas of 50.000 kWh elektriciteit verbruiken. Zij moeten bij het bevoegd gezag in hun gemeente of regio aangeven welke Erkende (verplichte!) maatregelen voor hun bedrijf gelden en in hoeverre zij hier actie op ondernomen hebben. 

Wij helpen u graag deze Erkende Maatregelen voor uw bedrijf in kaart te brengen. Neemt u contact op voor meer informatie.