Subsidieadvies

Voor zowel particulieren als bedrijven zijn subsidies beschikbaar als er geïnvesteerd wordt in duurzame maatregelen. Ook zijn er verschillende fiscale regelingen die het nog aantrekkelijker maken uw gebouw energiezuinig te maken. Borgch verzorgt voor haar klanten op verzoek de subsidieaanvragen en fiscale regelingen. Informeert u bij ons naar de voor u relevante regelingen. 

Hieronder de belangrijkste subsidie- en fiscale regelingen:

SDE+ [bedrijven]

De regeling Stimulering Duurzame Energie is een overheidssubsidie op de opwekking van duurzame energie. Deze subsidie wordt tweemaal per jaar toegekend. Wij verzorgen voor u zowel de aanvraag, als eventueel aanvullende en voorbereidende onderzoeken omtrent het opwekken van duurzame energie. 

EIA [bedrijven]

Bent u van plan te gaan renoveren? Veel maatregelen die energiebesparend zijn kunt u als bedrijf aftrekken van uw investeringen. Door de Energie Investeringsaftrek (EIA) wordt de terugverdientijd aanzienlijk korter. Door van tevoren een maatwerkadvies op te laten stellen, maakt u bovendien kans op extra fiscale aftrek. 

SEEH [particulier]

De subsidieregeling energiebesparing eigen huis (SEEH) is interessant als woningen duurzaam worden gerenoveerd. Wij verzorgen dit o.a. voor Verenigingen van Eigenaren (VvE's). 

STEP [verhuurders]

Er is subsidie beschikbaar voor het verbeteren van het energielabel naar minimaal C (particuliere verhuurders) of B (woningcorporaties). Deze stimuleringsregeling energieprestatie huursector (STEP) heeft momenteel (1 augustus 2018) haar maximum bereikt. Nieuwe aanvragen komen op een wachtlijst terecht.