Missie

Het leveren van een substantiële bijdrage aan energiebesparing in de gebouwde omgeving.
Vanuit onze technische kennis en ervaring zoeken we naar mogelijkheden voor energiebesparing.
Deze worden vertaald in leesbare en direct toepasbare adviezen.

Over Ons

Borgch adviseert over energiebesparing in de gebouwde omgeving. Hierbij wordt scherp gelet op de samenhang tussen de bouwkundige en installatietechnische mogelijkheden.
Dit doen we bij bestaand vastgoed, maar ook bij nieuwbouw en in het ontwerptraject denken we graag mee.

Kernwaarden

Het doorlopend verhogen van ons kennisniveau & kwaliteitsborging van ons advieswerk.

Klantgestuurd & multidisciplinair.

Duidelijke afspraken & gericht op lange-termijn samenwerking.

Blog