Energielabel Hoogheemraadschap Leiden

Door ons is een energielabel opgesteld voor het hoofdkantoor van het Hoogheemraadschap Rijnland: het Duurzaamste Gebouw van 2000!  Na 18 jaar nog steeds een A-label! Dit gebouw kreeg in 2000 de DUBO- status omdat het gebouwd werd met een EPC van 0,98, tegenover de toenmalige eis van 1,90! Het was best een uitdaging, met de bijzondere geometrie en de immense installaties in het pand.