Maatwerkadvies ‘De Smaragd’

Een basisschool in Zwolle is door ons onderzocht op alle mogelijkheden voor energiebesparing. Na uitbrengen van het maatwerkadvies zijn diverse maatregelen ook uitgevoerd. Deze school was ‘pilotproject’ en de eerste in een reeks van scholen die ook deze adviezen gaan implementeren.

Klik hier voor een interview met de schooldirecteur. 

In het pand hebben we de volgende werkzaamheden uitgevoerd:

  • Inventariseren bestaande bouwkundige- en installatietechnische situatie door middel van metingen op locatie en dossieronderzoek.
  • Inventariseren van huidige energieverbruik en mogelijke achtergronden/oorzaken van verbruik van (te) veel energie.
  • Technisch onderzoek naar mogelijkheden van energiebesparing, zowel bouwkundig als installatietechnisch.

We hebben het werk gedaan in opdracht van Wouter Kok, Frog Energy. Zijn reactie:

"Borgch Advies heeft de advieswerkzaamheden naar tevredenheid uitgevoerd, binnen budget en planning. De kwaliteit van het advies was extra belangrijk omdat wij zelf ook risicodragend geïnvesteerd hebben in dit project op Smaragd. Hoewel de praktijk altijd enigszins afwijkt van de theorie, blijkt het een geslaagd project te zijn, mede dankzij Borgch Advies. De gerealiseerde besparingen zijn: 12.000 m3 gas en 30.000 kWh elektriciteit."