Wie zijn wij

Borgch adviseert over energiebesparing in de gebouwde omgeving. Hierbij wordt scherp gelet op de samenhang tussen de bouwkundige en installatietechnische mogelijkheden.
Dit doen we bij bestaand vastgoed, maar ook bij nieuwbouw en in het ontwerptraject denken we graag mee.

Onze missie
Het leveren van een substantiële bijdrage aan energiebesparing in de gebouwde omgeving.
Vanuit onze technische kennis en ervaring zoeken we in iedere situatie naar mogelijkheden voor energiebesparing.
Deze worden vertaald in goed-leesbare en direct toepasbare adviezen.

Onze kerndoelen
Maatwerk
We werken 'vraaggestuurd': de vraag van de opdrachtgever is leidend voor onze advisering. Hiervoor hebben we een breed dienstenpakket in ons vakgebied ter beschikking, om iedere vraag te kunnen beantwoorden. 
Kwaliteit
We werken voortdurend aan het verhogen van het kennisniveau. Onze professionals laten zich regelmatig bijscholen in hun vakgebied. Tevens worden alle adviezen intern besproken voordat ze naar onze opdrachtgevers gaan. 
Betrouwbaarheid
We maken duidelijk afspraken met onze opdrachtgevers en komen die na. Hierbij zijn we altijd gericht op een lange-termijn samenwerking. 

Werken bij Borgch
Kijk op 'werken bij Borgch' voor ons actuele vacatureaanbod.